Konsernin liitetiedot

 

18. Rahavarat

€ 000

2011

2010

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

 

  Korkorahasto-osuudet

303

300

  Pankkitilit

7 867

9 382

Yhteensä

8 170

9 682