Konsernin liitetiedot

 

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

 

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma (€ 000)

1.1.2010

20 853 645

2 085

Uusmerkintä

11 000

1

31.12.2010

20 864 645

  2 086

     
 

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma (€ 000)

1.1.2011

20 864 645

2 086

Uusmerkintä

11 000

1

31.12.2011

20 875 645

2 087

     

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2010). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,1 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2010). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 159 576 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 0,8 prosenttia osakkeiden lukumäärästä. 

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto muodostuu hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitilinpäätöksessä. Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.