Konsernin liitetiedot

 

2. Hankitut liiketoiminnot

Hankitut liiketoiminnot 2011 ja 2010

Digia Oyj solmi 7.3.2011 sopimuksen Nokia Oyj:n kanssa kaupallisen Qt-liiketoiminnan ostamisesta. Kauppa tuli voimaan 22.3.2011. Kauppaan kuului Qt-teknologian kaupallisten ohjelmistolisenssien myyntioikeus, josta kolme ensimmäistä vuotta ovat yksinmyyntioikeudella.

Ostetun liiketoiminnan kauppahinta muodostuu kiinteästä osasta ja ehdollisesta osasta. Kauppahinnan kiinteä osa oli
150 000 euroa ja se maksettiin konsernin käteisvaroilla. Kiinteän kauppahinnan lisäksi myyjä on oikeutettu vuosittain maksettavaan lisäkauppahintaan, mikäli liiketoiminnalle sovitut myyntitavoitteet vuosille 2011–2013 saavutetaan. Vuoden 2011 osalta lisäkauppahinnan määräksi muodostui 1,0 miljoonaa, mikä on 0,8 miljoonaa alkuperäistä arviota suurempi. Lisäkauppahinta maksetaan käteisenä toteuman mukaisesti. Koska vuoden 2011 myynti toteutui ennustetta suurempana, arvioidaan lisäkauppahinnan kokonaismääräksi 1,5 miljoonaa euroa.

Alustavan kauppahinnan allokoinnin perusteella pääosa hankintahinnasta (0,8 miljoonaa euroa) kohdistui hankittuun yksinmyyntioikeuteen ja asiakassuhteisiin. Hankinnan yhteydessä ei syntynyt testattavaa liikearvoa.

Tilikauden 2010 aikana ei hankittu liiketoimintoja.