Konsernin liitetiedot

 

21. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2011 aikana:

€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 

Yhteensä

1.1.2011

0

133

133

Varausten lisäykset

4 874

365

5 239

Käytetyt varaukset

-2 907

-116

-3 023

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2011

1 967

382 

2 349

 

Varausten muutokset vuoden 2010 aikana:

€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 

Yhteensä

1.1.2010

895

157

1 052

Varausten lisäykset

-

79

79

Käytetyt varaukset

-895

-103

-998

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2010

0

133

133

 

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana käytyihin YT-neuvotteluihin.

Puhelinvalmistajien keskinäisen kilpailutilanteen muutos ja teknologia-alustojen kehittämisen linjaukset muuttivat tilikaudella merkittävästi yhtiön Mobile Solutions -segmentin toimintaympäristöä. Muutoksen seurauksena yhtiön Mobile Solutions -segmentin liikevaihto ja kannattavuus laskivat merkittävästi koko tilikauden ajan sopimustuotekehitysliiketoiminnan vähentyessä. Samalla koko yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskivat oleellisesti viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoksi yhtiössä käytiin tilikauden aikana neljät yt-neuvottelut, jotka johtivat Porin ja Lappeenrannan toimipisteiden sulkemiseen ja yhteensä 344 työntekijän irtisanomiseen.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2011 oli yhteensä kymmenen kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.