Konsernin liitetiedot

 

24. Korottomat velat

€ 000

2011

2010

Pitkäaikaiset

 

 

  Laskennalliset verovelat

772

2 178

  Muut pitkäaikaiset velat

674

Yhteensä

1 446

2 178

 

 

 

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

 

 

 Ostovelat

1 961

2 353

Yhteensä

1 961

2 353

 

 

 

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

 

 

 Saadut ennakkomaksut

4 585

769

 Siirtovelat

11 626

11 569

 Varaukset

748

133

 Verovelka

100

1 369

 Muut velat

5 722

6 340

Yhteensä

22 781

20 181

Korottomat velat yhteensä

26 189

24 712

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.