Konsernin liitetiedot

 

25. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2011

2010

Yhden vuoden kuluessa

3 413

3 988

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

2 198

2 412

Yli viiden vuoden kuluessa

-

-

Yhteensä

5 611

6 400

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–3 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Huoltoleasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.