Konsernin liitetiedot

 

28. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2011

2010

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 

 

1 599

1 893
Osakepalkkiot 194 285
Yhteensä 1 793  2 178

 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2011 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

 

Hallituksen puheenjohtaja

75

Mehtälä Martti

 

Hallituksen varapuheenjohtaja

50

Ingman Robert

Hallituksen jäsen

37

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

39

Sivonen Pekka

Hallituksen jäsen

38

Uhari Tommi

Hallituksen jäsen

38

Virtanen Marjatta Hallituksen jäsen 39

Varelius Juha

Toimitusjohtaja

596

Yhteensä

 

913


Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 9,3 tuhatta euroa (14,7 tuhatta euroa 2010). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 93,9 tuhatta euroa (16,2 tuhatta euroa 2010). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.