Konsernin liitetiedot

 

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

€ 000

2011

2010

2009

2008


2007

 

 

 

 

 

 

Toiminnan laajuus

 

 

 

 

 

Liikevaihto, € 000

121 940

130 825 120 335 123 203

105 839

  - muutos edelliseen vuoteen, %

-6,8 %

9 %

-2 %

16 %

25 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

2 733

1 965

1 342

2 512

1 979

  - % liikevaihdosta

2 %

2 %

 

1 %

2 %

  2 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

-

-

-

-

-

  - % liikevaihdosta

0 %

0 %

0 %

0 %

  0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

1 175

1 558

1 471

1 337

1 155

Henkilöstö keskimäärin

1 453

1 508

1 387

1 314

1 116

 

 

 

 

 

 

Kannattavuus

 

 

 

 

 

Liikevoitto, € 000

-22 168

17 164

-7 796

13 437

11 080

  - % liikevaihdosta

18 %

13 %

-6 %

11 %

  10 %

Tilikauden voitto, € 000

-22 452

17 164

-13 664

7 409

5 871

  - % liikevaihdosta

-18 %

13 %

-11 %

6 %

  6 %

Oman pääoman tuotto, %

-42 %

18 %

-21 %

11 %

  9 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-29 %

19 %

-7 %

11 %

  9 %

 

 

 

 

 

 

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

21 872

23 316

30 429

56 950

56 413

Rahavarat, € 000

8 170

9 682

10 469

18 879

11 739

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

34 %

20 %

34 %

53 %

65 %

Omavaraisuusaste, %

48 %

59 %

52 %

47 %

47 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

8 842

11 066

20 232

15 473

6 157

Osingot (maksettu)

5 577

2 885

1 025

2 041

1 625

Tulos/osake, eur, laimentamaton

-1,08

0,56

-0,67

0,36

0,29

Tulos/osake, eur, laimennettu

-1,08

0,56

-0,67

0,36

0,29

Oma pääoma/osake

1,90

3,23

2,79

3,46

3,32

Osinko/osake (2012 ehdotus) *

0,10

0,27

0,14

0,05

0,10

Osinko/tulos

-

48 %

-

14 %

35 %

Efektiivinen osinkotuotto

4 %

5 %

4 %

 3 %

  3 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

-

8,98

-

5,17

10,39

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,30

3,38

1,39

1,73

2,93

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

 5,79

5,89

3,88

3,35

4,26

Osakkeen keskikurssi

3,88

5,01

2,72

2,83

3,77

Osakekannan markkina-arvo

50 519

104 949

71 528

38 788

61 079

Osakevaihto, kpl

7 135 305

7 260 278

9 123 589

7 321 002

9 583 795

Osakevaihto, %

34 %

35 %

45 %

36 %

  47 %

 

         

* Vuoden 2011 osinko maksetaan vuonna 2012 pääoman palautuksena.


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 701 877 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 701 877 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 716 069 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 159 576 kappaletta omia osakkeita ja lisäksi yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Tilikauden lopussa näistä osakkeista on jakamatta ja Evli Pankki Oyj:n hallussa 29 612 osaketta. Omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettiin hallituksen päätöksellä 3.2.2009.