Konsernin liitetiedot

 

4. Kertaluonteiset kulut

Tilikauden 2011 kertaluonteiset kulut 30,3 miljoonaa euroa liittyivät 25,4 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen johdosta tehtyyn alaskirjaukseen sekä 4,9 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyvaraukseen.