Konsernin liitetiedot

 

7. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2011

2010

Toimitilakulut

 6 206

6 144

IT-kulut

3 985

4 119

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 867 3 384
Matkustus 2 152 2 367

Ulkopuoliset palvelut

1 075

1 041

Yhteensä

17 284

17 056