Konsernin liitetiedot

 

9. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2011

2010

Poistot hyödykeryhmittäin

 

 

 

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

 1 845

 2 162

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

 

    Rakennukset

7

7

    Koneet ja kalusto

     2 056

1 550

Yhteensä

2 063

1 557

 

 

 

  Arvonalentumiset

 

 

    Liikearvojen arvonalentumiset

25 360

      0

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

29 268

3 719