Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta:

 

 

Tilikauden voitto

-22 452

11 474

Oikaisut tilikauden tulokseen

34 780

9 409

Käyttöpääoman muutos

2 791

-5 828

Maksetut korot

-781

-703

Saadut korot

35

21

Maksetut verot

-5 532

-3 306

Liiketoiminnan rahavirta

8 842

11 066

 

 

 

Investointien rahavirta:

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-2 733

-1 965

Investointien rahavirta

 -2 733

-1 965

 

 

 

Rahoituksen rahavirta:

 

 

Maksullinen osakeanti

79

Omien osakkeiden hankinta

-

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-19 044

-6 082

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

 -1 000

Lyhytaikaisten lainojen nostot

3 500

-

Pitkäaikaisten lainojen nostot

13 500

 -

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-5 577

-2 885

Rahoituksen rahavirta

-7 621

-9 887

 

 

 

Rahavarojen muutos

-1 512

-786

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

9 682

10 469

Rahavarojen muutos

-1 512

-786

Rahavarat tilikauden lopussa

8 170

9 682