Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

 

Liitetieto

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

 

 

 

 

Liikevaihto

1, 3

121 939 859,61

130 825 208,92

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

6

360 686,48

317 471,09

Materiaalit ja palvelut

 

-10 720 951,64

-10 156 889,49

Poistot ja arvonalentumiset

9

-29 267 910,22

-3 719 067,09

Muut liiketoiminnan kulut

4, 5, 7, 8, 10

-104 479 707,34

-100 102 287,26

 

 

-144 107 882,72

-113 660 772,75

 

 

 

 

Liikevoitto

 

 -22 168 123,11

17 164 436,16

 

 

 

 

Rahoitustuotot 

11

294 711,71

126 541,87

Rahoituskulut

11

-1 257 847,04

-1 565 317,44

 

 

-963 135,33

-1 438 775,57

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

-23 131 157,44

15 725 660,59

 

 

 

 

Tuloverot

12

679 523,90

-4 251 316,59

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

-22 451 634,54

11 474 344,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloslaskelman erät:

 

 

 

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

42 128,23

292 272,49

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

-22 409 506,31

11 766 616,49

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

-22 451 634,54

11 474 344,00

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

-22 451 634,54

11 474 344,00

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

-22 409 506,31

11 766 616,49

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

-22 409 506,31

11 766 616,49

 

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

-1,08

0,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

-1,08

0,56