Laskelma oman pääoman muutoksista

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus

€ 000

Osake-pääoma

Uus-
merkintä

Yli-
kurssi-rahasto

SVOP-
rahasto

Muut rahastot

Muunto-
erot

Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2010

2 085

0

7 899

35 448

5 204

-126

7 673

58 184

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voitot/tappiot käypään
     arvoon arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

-

     Tuloslaskelmaan siirretty
     määrä

-

-

-

-

-

-

-

-

  Omaan pääomaan kirjattuihin
  tai sieltä pois siirrettyihin
  eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

-

  Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

-

11 474

11 474

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

-

 

 

11 474

11 474

  Osakepääoman korotus

 

-

-

-

-

-

-

 

 

  Osingonjako

-

-

-

-

-

-

-2 885

-2 885

  Omana pääomana suoritettavat
  osakeperusteiset liiketoimet

1

40

-

39

-

-

267

346

  Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

-

  Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

-

292

-

292

 

1

40

-

39

-

292

-2 619

-2 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oma pääoma 31.12.2010

2 086

40

7 899

35 486

 5 204

166

16 529

67 411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
€ 000

Osake-pääoma

Uus-
merkintä

Yli-
kurssi-rahasto

SVOP-
rahasto

Muut rahastot

 
 
Muunto-
erot
 
Kertyneet voitto-
varat
 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2011
2 086


40


7 899

35 486


5 204


166


16 529

67 411

  Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

      Voitot/tappiot käypään
      arvoon arvostuksesta

  - - - - - - -

      Tuloslaskelmaan siirretty
      määrä

  - - - - - - -

  Omaan pääomaan kirjattuihin
  tai sieltä pois siirrettyihin
  eriin liittyvät verot

  - - - - - - -

  Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

  - - - - - -22 452

-22 452

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - -22 452

-22 452

  Osakepääoman korotus

- - - - - -  

 

  Osingonjako

- - - - - -

-5 577

-5 577

  Omana pääomana suoritettavat
  osakeperusteiset liiketoimet

1 -40 - 39 - -

171

171

  Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

  Laajan tuloslaskelman erät

- - - - - 42 -

42

 Muut erät

- - -

-

- - 157 

157

 

1

-40

-

39

-

42

-5 249

-5 207

Oma pääoma 31.12.2011

2 088

0

7 899

35 525 5 204 208  -11 172 39 753
                 
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2011 Emo

  2010 Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

35 525

35 486

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 027

3 487

Tilikauden voitto

-1 409

2 946

Yhteensä

35 143

41 919