Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Kirjanpitokirjat

 

 

 

 

 

Päiväkirjat

Sähköinen arkisto e-Office

 

Pääkirja

Sähköinen arkisto e-Office

 

Myyntireskontra

Atk-osakirjanpitona

 

Ostoreskontra

Atk-osakirjanpitona

 

Palkkakirjanpito

Atk-osakirjanpitona

 

Tasekirja

Erikseen sidottuna

 

Tase-erittelyt

Erikseen sidottuna

 

 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa

 

31.12.2017 asti

 

 

 

 

 

Eurocard-tositteet

Paperitositteina

 

Jaksotukset

Paperitulosteena päiväkirjassa

 

Pankkitositteet 

Paperitositteina

 

Matka- ja kululaskut

Paperitositteina 

 

Myyntilaskut 

Paperitositteina

 

Myyntisuoritukset

Paperitositteina

 

Muistiotositteet

Paperitositteina

 

Ostolaskut 

Sähköinen arkisto e-Office

 

Ostomaksut

Paperitulosteena päiväkirjassa

 

Palkkatositteet

Paperitositteina

 

Verotilitositteet

Paperitositteina